1 % PODATKU DLA MOTYLKA

Pity darmowy program >>> PODZIĘKOWANIE <<<

Numer KRS: 0000300898


REGON: 300825470


NIP: 6211766736


Konto: SGB Bank Spółdzielczy w Krotoszynie


24 8410 0003 2001 0003 1727 0001            


PROJEKTY


PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI
BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓWOd grudnia 2016 r do października 2017 r uczniowie SOSW w Konarzewie realizują projekt dofinansowany przez Fundację Banku Dziecięcych Uśmiechów.
Tytuł projektu : „Turystyka receptą na zdrowie” – rajdy piesze jako forma aktywności i zdobywania doświadczeń przez dzieci i młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez upowszechnianie pieszych wędrówek leśnymi szlakami, jako najprostsza forma aktywności ruchowej w każdym wieku. Takie wspólne wyjście jest doskonałą okazją do poznania swoich możliwości, pokonywania słabości i poprawiania kondycji fizycznej.
Projekt ma na celu zaktywizowanie uczniów SOSW w Konarzewie poprzez udział w czterech pieszych rajdach. Rajdy mają się odbyć w czterech porach roku ustaloną trasą do pobliskiego lasu. Chcemy pokazać podopiecznym zmieniającą się leśną szatę roślinną, zapoznać uczniów z odpowiednim zachowaniem w lesie oraz zwrócić uwagę na degradację środowiska naturalnego. Każde wyjście będzie odbywać się pod innym hasłem promującym zdrowie, ochronę środowiska i tradycje regionu. Na trasie rajdów odbędą się konkursy sprawnościowe dla uczestników (dostosowane do ich możliwości fizycznych) oraz testy dotyczące zagadnień związanych z lasem, ochroną przyrody, życiem zwierząt w ich naturalnym środowisku w związku ze zmieniającymi się porami roku.
W projekcie zakładamy udział ok. 30 osób w wieku od 7 do 18 roku życia. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mają okazję uczestniczyć w ciekawym programie popularyzującym turystykę, krajoznawstwo i zdrowy styl życia jako jedną z atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.


I rajd zimowy i rozdanie nagród uczestnikom

II rajd wiosenny - spacer z marzanną


21 marca odbył się rajd "Spacer z marzanną czyli szukanie wiosny". Po spacerze i prezentacji symboli zimy, uczestnicy projektu wspólnie z rówieśnikami wzięli udział w zabawie na szkolnym placu zabaw. Były wspólne pląsy, konkurencje sportowe i umysłowe np. rozwiązywanie krzyżówek tematycznych.Bardzo dziękujemy FUNDACJI BANKU DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW za przyznanie dotacji!


**********


PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza


Celem głównym projektu było zwiększenie zainteresowania historią wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie. Cel ten był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
-wzrost wiedzy wśród dzieci i młodzieży dotyczącej historii regionu wielkopolskiego oraz kraju,
-rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,
-wdrażanie do autorefleksji i świadomej pracy nad sobą,
-budowanie więzi ze społecznością lokalną,
-budzenie szacunku dla dziedzictwa kultury,
-troska o honor ojczyzny i dobre imię Polaków,
-przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych,
-kształtowanie szacunku dla tradycji oraz dokonań pokoleń,
-wzrost wśród uczniów umiejętności pracy w zespole oraz realizacji wspólnych zadań.

Działania projektowe rozpoczęliśmy od spotkania organizacyjnego oraz wykonania logo FUNDACJI PGNiG.


We wrześniu wybraliśmy się do Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie oraz do Izby Muzealnej w Zdunach

Zgodnie>z harmonogramem projektu wykonaliśmy monografię naszej placówkiKolejnym punktem realizacji naszego projektu była organizacja rajdu z metą w Konarzewie.

Główną częścią projektu był wyjazd do Warszawy.
Do Stolicy wyruszyliśmy 20 października 2015rZwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od najwyższego budynku stolicy Pałacu Kultury i Nauki, a tuż obok wstąpiliśmy do Muzeum TechnikiByliśmy również z wizytą na Zamku Królewskim u ostatniego króla Polski Stanisława Augusta PoniatowskiegoZ wzniesienia  znajdującego się na Starym Mieście zwanego Górą Gnojną podziwialiśmy panoramę Warszawy, odwiedziliśmy Syrenkę oraz Pomnik Małego Powstańca
Wpadliśmy także do Fabryki Gliny, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach tematycznych. Zajrzeliśmy również do Oceanarium oraz Multikina.
Po drodze wstąpiliśmy na Powązki, potem udaliśmy się do Łazienek Królewskich oraz do Pałacu w Wilanowie, gdzie mieliśmy możliwość podróżowania karetą zaprzężoną w 3 pary koni
międzyczasie zajadaliśmy pyszne jedzono, a panie każdego dnia przygotowywały dla nas stosy świeżutkich bułeczekPrzez 4 dni świetnie się bawiliśmy i dużo się nauczyliśmy, co wykazał konkurs dotyczący znajomości Stolicy- wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali nagrody!!!


Ostatnim punktem realizowanego projektu był konkurs pieśni patriotycznych i zarazem podsumowanie projektu.Bardzo dziękujemy FUNDACJI PGNiG za przyznanie dotacji.


**********


Projekt współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
http://www.poznan.uw.gov.pl/


Patriotyzm jako wartość ponadczasowa
-rozważania osób z niepełnosprawnością intelektualną"

          Stowarzyszenie Motylek realizuje zadanie publiczne w ramach programu:

Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji zadania: 7-30 września 2015 r.

W ramach programu odbędzie się patriotyczny 4 dniowy wyjazd do Trójmiasta dla 15 podopiecznych SOSW.

Od 22 września do 25 września 15 podopiecznych Stowarzyszenia Motylek wraz z 3 opiekunami przebywała przez 4 dni w Trójmieście w ramach realizacji projektu: „Patriotyzm jako wartość ponadczasowa – rozważania osób niepełnosprawnych intelektualnie”
Celem projektu było:
-umacnianie więzi z Ojczyzną,
-kształtowanie postaw patriotycznych,
-wyrabianie dbałości o język ojczysty,
-kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych,
-kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
-poszerzenie wiedzy o historii Polski,
-poznawanie miejsc związanych z historią najbliższej okolicy,
-włączanie dzieci i młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
-kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

7 września 2015 r odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników realizacji zadania publicznego, na którym przedstawiona została tematyka projektu oraz harmonogram wyjazdu do Trójmiasta.


Dnia 22 września wyruszyliśmy do Sopotu. W Sopocie spacerowaliśmy po molo. Mieliśmy okazję odbyć rejs widokowy stylizowanym statkiem pirackim po Zatoce Gdańskiej, gdzie raczyliśmy się herbatką.W Gdyni odwiedziliśmy Centrum Nauki Experyment. Działania Experymentu można porównać do słynnego Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W Gdyni mieliśmy do wyboru 4 główne wystawy: Hydroświat – tu dowiedzieliśmy się, jak działają skomplikowane mechanizmy, śluzy, tamy czy śruba Archimedesa, można było nawet samemu wytworzyć dwumetrowy wir wodny. Drzewo życia – to podróż do świata przyrody, który podziwialiśmy m.in. z niesamowitego tarasu widokowego z drzewem, doświadczyliśmy trzęsienia ziemi i poznaliśmy sekrety różnych gatunków zwierząt. Akcja: człowiek – wszystko o ludzkim organizmie i jego niezwykłych właściwościach. Tutaj zdobyliśmy wiedzę dzięki wirtualnie przeprowadzonej operacji albo symulacji naszego wyglądu za 30 lat. Niewidoczne siły – ta wystawa uświadomiła nam, że prawa fizyki naprawdę działają. Zobaczyliśmy, jak działa magnetyzm i elektryczność, sprawdziliśmy, jak rozchodzi się dźwięk. Tutaj mogliśmy podnieść bez trudu bardzo ciężki kamień czy nawet samochód. Oprócz tego zagłębialiśmy się w Wirtualny Świat Wynalazków Leonarda da Vinci oraz poznawaliśmy zjawiska optyczne na wystawie Barwy ze słońca.

Uczestnicy wyjazdu mogli skorzystać z wizyty w nowoczesnym kompleksie edukacyjno – rekreacyjnym. Usytuowane na terenie Fortu Góry Gradowej, Centrum Hewelianum jest miejscem adresowanym przede wszystkim do dzieci i młodzieży, gdzie można kreatywnie poznawać, uczyć się i wypoczywać. Temu celowi służą m.in. interaktywne i multimedialne wystawy przybliżające wiedzę z różnych dziedzin nauki, w tym fizyki i astronomii, matematyki, biologii, geografii oraz historii. W zabytkowych wnętrzach obiektu istnieje interdyscyplinarna wystawa, której tematyką, tj. zjawisko ruchu i jego różne postacie. Tutaj podczas pobytu dzieci mogły samodzielnie doświadczyć w specjalnej kapsule jak ogromną siłę ma wiatr wiejący z prędkością 120 km/godz. oraz usłyszeć dźwięki słyszane z perspektywy nietoperza.

Zwiedziliśmy Muzeum Marynarki Wojennej. Zachowane tu zabytki kultury narodowej są związane z historią i tradycją Marynarki Wojennej. Często są udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych tak, aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy o polskiej Marynarce Wojennej. Jest to w Polsce największa i najcenniejsza kolekcja uzbrojenia morskiego i wyposażenia okrętowego. Unikatowe, nadmorskie położenie i bogactwo historycznych eksponatów, czynią ze skansenu atrakcję turystyczną niezwykłej wartości.
Byliśmy również w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, gdzie zwiedziliśmy m.in. wystawę „Wolne Miasto Gdańsk”.
Spacerowaliśmy Długim Targiem, odwiedziliśmy Neptuna, pomagaliśmy grać na werbelkach, dokarmialiśmy mewy i przez cały czas dobrze się bawiliśmy.

Zdobywaliśmy nagrody i pamiątki w konkursach wiedzy o Trójmieście i odwiedzanych miejscach. Z żalem wracaliśmy do domu.

30 WRZEŚNIA 2015r. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU

**********


„JESTEM TUTAJ – PROGRAM WIELOASPEKTOWEJ TERAPII
I REHABILITACJI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH”

Projekt realizowany jest na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Zdunach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Konarzewie w okresie od 02.09.2015 do 30.11.2015. Liderem projektu jest fundacja „Iskierka Nadziei” działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Zdunach a jej partnerem jest Stowarzyszenie „Motylek” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konarzewie. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, z wadami genetycznymi. Terapią mogą być także objęte osoby dorosłe, np. po udarach, wylewach, wypadkach komunikacyjnych,
w przedziale wiekowym od 1 m.ż. do 70 r.ż.
Celami projektu są:
- podniesienie komfortu życia,
- przywrócenie i wzmocnienie poczucia własnej wartości,
- osiągnięcie utraconej lub nieosiągniętej sprawności,
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
- poprawa funkcjonowania rodzin, usprawnianie komunikacji pomiędzy chorym a innymi członkami rodziny.
Na cały program składają się zajęcia tj.: terapia logopedyczna, warsztaty terapii zajęciowej, rehabilitacja z fizjoterapią, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i hipoterapia. Odbyło się już kilka spotkań, w których udział brała duża grupa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, a także kilkoro dzieci ze Zdun. Równolegle odbywają się zajęcia w SOSW w Konarzewie z zakresu hipoterapii i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Podczas cotygodniowych spotkań proponowane są zajęcia wzbogacające wiedzę o otaczającym dziecko świecie. Wspólne zabawy powodują dużo radości, uśmiechu i dają chęć współuczestnictwa. Wszyscy chętnie biorą udział w zabawach przy użyciu chusty Klanza, a w Sali Doświadczania Świata relaksują się na łóżku wodnym przy odpowiedniej muzyce. Duża grupa uczestników korzysta także z rehabilitacji z fizjoterapią, w celu poprawy bądź utrzymania sprawności fizycznej. Zajęcie prowadzone są indywidualnie.
Projekt współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
http://www.poznan.uw.gov.pl/


Warsztaty aktywizacji społecznej szansą na lepsze jutro"          Stowarzyszenie Motylek realizowało zadanie publiczne w ramach programu:

Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji zadania: 23-26 września 2014 r.

W ramach programu odbył się wyjazd integracyjny do Kotliny Kłodzkiej dla 15 podopiecznych SOSW
w Konarzewie (1 uczestniczka zachorowała w dniu wyjazdu)


15 września 2014r. odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników zadania publicznego, na którym zostały przedstawione cele projektu oraz omówiony został harmonogram wyjazdu do Kotliny Kłodzkiej.
W dniu 23 września wyruszyliśmy pociągiem do Kłodzka i od tego momentu rozpoczęła się nasza przygoda.


W Kudowie Zdroju oprócz przepięknego Parku Zdrojowego zwiedziliśmy Muzeum Zabawek. Pani przewodnik znała historię wszystkich zgromadzonym tam przedmiotów.
W Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie wiele dowiedzieliśmy się o życiu zwierząt i ludzi tysiące lat temu. Mogliśmy podziwiać też przepiękne stalaktyty i stalagmity.Spacerowaliśmy uliczkami Kłodzka, karmiliśmy gołębie, jedliśmy lody i miło spędzaliśmy czas.

Uczyliśmy się magii podczas przedstawienia "Brozi Magic Show". Iluzjonista Brozi dla każdego uczestnika wyczarował kolorowe prezenty.

Kotlina Kłodzka i samo Kłodzko zachwyciło nas swoim pięknem i specyficzną atmosferą i przez cały wyjazd mogliśmy się cieszyć piękną pogodą.
To był niezapomniany wyjazd!


Patriotyzm Jutra”

Stowarzyszenie Motylek decyzją Zespołu Programu Patriotyzm Jutra

otrzymało dotację w wysokości 10000 zł. na realizację projektu:

Czy szacunek jest początkiem cnót, a mądrość ich warunkiem?

– rozważania osób z niepełnosprawnością intelektualną”.


Projekt będzie realizowany od maja do października 2013 r.

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie.Harmonogram realizacji zadania.

 • Maj 2013
 • – Spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu.

 • Czerwiec 2013
 • – Zebranie materiałów i wykonanie monografii,
  – Zorganizowanie rajdu turystyczno – patriotycznego.

 • Wrzesień 2013
 • – Wyjazdowe warsztaty kulturoterapii w Warszawie.

 • Październik 2013r
 • – Rajd turystyczno – patriotyczny,
  – Wystawa zdjęć w ramach realizacji projektu,
  – Podsumowanie i zakończenie zadania.  Spotkanie organizacyjne dla uczestników zadania "Patriotyzm jutra"
  oraz wykonanie logo Muzeum Historii Polski
  Uczestnicy zadania podczas pracy nad monografią pałacu w Konarzewie
  Spotkanie z leśnikiem, który bardzo ciekawie opowiadał
  legendy związane z historia naszego regionu.
  Rajd turystyczno - patriotyczny na szaniec w Borownicy z metą w Konarzewie


  We wrześniu uczestnicy projektu oraz cala społeczność szkolna
  miała okazję wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu "POSITIVE"  Wyjazdowe warsztaty kulturoterapii w Warszawie."

  Rajd Gwiaździsty z metą w Konarzewie.

  Lekcja historii w Izbie Muzealnej w Zdunach.
  21 października 2013r. wystawa zdjęć z realizacji zadania "Patriotyzm Jutra".
  Podsumowanie i zakończenie projektu dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski.
  Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
  http://www.poznan.uw.gov.pl/


  Chcę być aktywny - jestem aktywny” – warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.            Stowarzyszenie Motylek realizuje zadanie publiczne w ramach programu:

  Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych.

  Termin realizacji zadania trwa do 17.12.2012 r.

  W ramach programu będą prowadzone warsztaty arteterapii oraz warsztaty teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  WARSZTATY ARTETERAPII

  Arteterapia - czyli terapia przez sztukę.


           Arteterapia to wykorzystanie twórczości w celach leczniczych. Konkretne działania arteterapeutyczne są instrumentem określonej koncepcji terapeutycznej. Każdy bez względu na wiek, płeć, swoje aktualne samopoczucie i światopogląd może korzystać z jej dobrodziejstw, bowiem bazą dla arteterapii jest sztuka, która poprzez świadome działania artystyczne pozwala na rozwiązanie wielu problemów. Arteterapia wykorzystuje do celów leczniczych terapeutyczne formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. Tak szeroko pojęta sztuka daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost". Obniża napięcie i pomaga nazwać problem.

           Poprzez spotkania indywidualne i warsztaty grupowe człowiek może nawiązać nowe i jakościowo inne kontakty, uczyć się asertywnego wyrażania myśli i doznań. Celem działań arteterapeutycznych jest zrozumienie codziennych problemów, poprawa ich wyrazu, interpretacja i rozwój osobowości. Lecznicza funkcja sztuki pozwala wyjść poza własną perspektywę, polepszyć jakość życia. Terapia poprzez sztukę ma bardzo szerokie zastosowania, może pomóc wszystkim ludziom chcącym skorzystać z jej możliwości. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko lub osoba dorosła zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Odgrywa istotną rolę wobec, np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza się do ujawniania uczuć, gdzie są one tłumione bądź też wyrażane w niewłaściwej formie. Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniący innych sposób. Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania buntu, cierpienia i wielu innych negatywnych emocji. Arteterapia pomaga kształtować osobowość, stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi. Podstawowym celem arteterapii jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu.

  WARSZTATY TEATRALNO – MUZYCZNE


           To zajęcia, na których będziemy bawić się w teatr, poznawać tajniki aktorstwa, polować na dzikie zwierzęta, pływać statkiem po oceanie, łowić rekiny, wchodzić na strych gdzie odkryjemy wiele tajemnic i … jeść, co tylko będziemy chcieli!!! Zostaniemy królewnami, rycerzami, piratami, naukowcami a nawet kosmonautami. To zajęcia kreatywne, gdzie uwolnimy naszą wyobraźnię i poszybujemy daleko w przestworza czasu. Inscenizować będziemy opowieści bez użycia słów, pracować nad staranną wymową, ćwiczyć pamięć i rozwijać zainteresowania, uczyć spostrzegawczości i koncentracji.

           Głównym celem warsztatów jest wspomaganie rozwoju dziecka, stymulowanie pozytywnych zmian, rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie oraz doskonalenie pracy zespołowej. W programie warsztatów gry i zabawy integracyjne, praca z tekstem, budowanie etiud tematycznych, zabawa z rekwizytem, tkaniną, światłem, ćwiczenie mimiki twarzy, gestu, plastyka ruchu, trening wrażliwości, poznawanie podstawowych pojęć związanych z teatrem oraz procesu twórczego nad spektaklem, a także zabawy umuzykalniające, które rozwijają podstawowe zdolności muzyczne takie jak: słuch muzyczny, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną, koncentrację. Ściśle z muzyką powiązana jest interpretacja tematu poprzez ruch, wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, głosem, grą na instrumentach perkusyjnych. Usprawnianie aparatu głosowego u dzieci, wyrabianie umiejętności słuchania innych, umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy przez przeżywanie i własne doświadczenie.


  Zakończenie projektu

  Dnia 3 grudnia 2012r.odbyło się uroczyste zakończenie zadnia publicznego współfinansowanego przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Uczestnicy zadania otrzymali nagrody i dyplomy.