1 % PODATKU DLA MOTYLKA

Pity darmowy program >>> PODZIĘKOWANIE <<<

Numer KRS: 0000300898


REGON: 300825470


NIP: 6211766736


Konto: SGB Bank Spółdzielczy w Krotoszynie


24 8410 0003 2001 0003 1727 0001


            

SPRAWOZDANIASprawozdania z działalności Stowarzyszenia Motylek:1)  Sprawozdanie finansowe za rok 2008 cz.1,

2)  Sprawozdanie finansowe za rok 2009 cz.1,

3)  Sprawozdanie finansowe za rok 2010 cz.1, cz.2

3a)  Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 cz.1

3b)  Rachunek wyników sporządzony za okres 31.12.2010 cz.1 cz.2 cz.3

3c)  Bilans sporządzony na dzień 20.10.2010 cz.1

3d)  Rachunek wyników sporządzony za okres 20.10.2010 cz.1 cz.2 cz.3

3e)  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 cz.1 cz.2 cz.3 cz.4 cz.5

3f)  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu. cz.1

3g)  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z finansowej działalności zarządu. cz.1

4)   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011 cz.1

5)   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 cz.1

6)   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013 cz.1 cz.2 cz.3

7)   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014 cz.1 cz.2 cz.3 cz.4 cz.5

8)   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015 cz.1 cz.2 cz.3 cz.4

9)   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016 cz.1 cz.2 cz.3